Novosti

Kategorija arhive Novosti

Proljetna renesansa u Starom gradu Zrinu!

Početkom tjedna obišli smo Stari grad Zrin gdje traju radovi sanacije i rekonstrukcije južnog dijela obrambenog zida. Naručitelj radova je Sisačko-moslavačka županija, konzervatorski nadzor vrši Konzervatorski odjel u Sisku, građevinski nadzor Hrvatski restauratorski zavod, a izvođač je tvrtka Bel-Bau iz Bjelovara čije vrijedne radnike možete vidjeti i na fotografijama.

Pročitaj više

ICBB – Natječaj za izbor ravnatelja

Natječaj za izbor ravnatelja/icu Interpretacijskog centra baštine Banovine otvoren je do subote, 11. ožujka 2017. godine.


Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Interpretacijskog centra baštine Banovine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) u području društvenih i humanističkih znanosti,
 • najmanje 5 godina rada u struci ili srodnim djelatnostima,
 • znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računalu.

Ravnatelja/icu imenuje Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na razdoblje od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, obvezno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,
 • program rada za razdoblje od 4 godine,
 • životopis.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sisačko – moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji podnesu pravovremene i potpune prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na Natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora obavit će se najmanje 5 dana prije održavanja razgovora na mrežnoj stranici Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni na propisani način u zakonskom roku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

“Bog je visoko, a Kralj daleko”

“Bog je visoko, a Kralj daleko.” – izjava Nikole IV. koji je znao da kraljevskog pojačanja tijekom Sigetske bitke neće biti i da im nema druge nego držati Siget i pokušati odbiti Turke koliko mogu.

Zrinski na Banovini

Početak stolovanja hrvatske plemićke obitelji Zrinski na području Banovine počinje 1347. godine kada pripadnik hrvatskog plemićkog roda Bribirskih, Grgur II. Bribirski, u ime maloljetnog nećaka Jurja III. Šubića predaje Ostrovicu s Lučkom županijom kralju Ludoviku I. Anžuvincu u zamjenu za utvrdu Zrin i posjede Pedalj i Stupnicu.

Pročitaj više

Prva Noć muzeja u Glini

Grad Glina u petak 27. siječnja 2017. ušla je u društvo 110 gradova i mjesta diljem Hrvatske koji obilježavaju Noć muzeja prezentirajući svoje muzejsko-baštinske sadržaje na raznim lokacijama čime je cijeli grad postao muzej spreman za doček brojnih posjetitelja među kojima uz ostale visoke dužnosnike naše županije posebno ističemo ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek i državnog tajnika Krešimira Partla. Interpretacijski centar baštine Banovine ponosan je što je uz inicijatore i organizatore manifestacije, volontere Društva Terra banalis, te ostale su-organizatore bio jedan od kotačića koji je svojim sadržajima sudjelovao u radu cijelog noćno-muzejskog mehanizma koji je uspješno radio do kasnih sati (niskim temperaturama unatoč!).

Pročitaj više

Kako smo unijeli Božić u Glini

U predblagdansko vrijeme, 17. prosinca 2016., uz svesrdnu pomoć Kulturno umjetničke udruge “Viduševac” i Grada Gline, organizirali smo igrokaz “Unošenje Božića” u Hrvatskom domu u Glini. Igrokaz je predstavio i prikazao tradicionalni običaj svetkovanja Božića koji se u mnogim domaćinstvima i dalje poštuje. U glavnim ulogama gledali smo članove KUU “Viduševac” koji su veselom atmosferom, pjesmom i plesom doista razveselili brojnu publiku, a mlađim generacijama pokazali kako su svetkovali naši “stari”. Cjelokupan video igrokaza, zahvaljujući RTV Banovini, pogledajte i sami.

Putovima glinske banske pukovnije

Društvo Terra banalis prijateljska je institucija s kojom ćemo surađivati i stvarati kulturne i turističke sadržaje na području Banovine. “Terra banalis” okuplja entuzijaste – znanstvene, kulturne i stručne djelatnike zainteresirane za istraživanje, vrednovanje, obnovu i prezentaciju kulturne baštine banovinskog prostora, a osnovano je 2015. godine sa sjedištem u Glini.

Trenutno pripremaju projekt „Putovima glinske banske pukovnije“ koji uključuje osiguravanje sjedišta svog referentnog i interpretativnog centra za povijest Vojne krajine koji će se nalaziti u zgradi ”Kapelnikov stan”, turističko-informativni centar u zgradi ”Stare pošte”, završetak radova na prezentaciji ”Crkvišta”, memorijalno mjesto župne crkve svetog Ivana Nepomuka, te poučnu stazu.

Pročitaj više

Bubamare iz 7.a pobjednici kviza o hrvatskoj himni

Prigodom obilježavanja 170. obljetnice uglazbljenja hrvatske himne u Osnovnoj školi Glina održali smo kviz znanja s učenicima sedmih razreda. Kviz su svesrdno podržali ravnatelj škola Milan Davidović, pedagog Zoran Kirinić i profesor povijesti i geografije Zdravko Rapić. Pobjednici Kviza o su tim “Bubamare” 7.a razreda kojeg čine Tina Dražić, Domagoj Imširović i Vanessa Šimunović!

Pročitaj više